25
12
2018

Jo Suburi

Jo Suburi 1-20

Choku tsuki – pchnięcie proste (bezpośrednie)
Kaeshi tsuki – pchnięcie odwrotne
Ushiro tsuki – pchnięcie w tył
Tsuki gedan gaeshi – pchnięcie, uderzenie z dołu
Tsuki jodan gaeshi uchi – pchnięcie, uderzenie z góry

Shomen uchi komi – uderzenie w środek głowy
Renzoku uchi komi – uderzenia ciągłe
Men uchi gedan gaeshi – uderzenie w głowę, uderzenie z dołu
Men uchi ushiro tsuki – uderzenie w głowę, pchnięcie w tył
Gyaku yokomen ushiro tsuki – uderzenie odwrotne w bok głowy, pchnięcie w tył

Katate gedan gaeshi – uderzenie jedną ręką z dołu do góry
Katate toma uchi -uderzenie jedną ręką z długiego dystansu
Katate hachi no ji gaeshi – wykonanie jedną ręką ruchu “ósemki” (kierunek przód-tył)

Hasso gaeshi uchi – przejście do pozycji hasso, uderzenie
Hasso gaeshi tsuki – przejście do pozycji hasso, pchnięcie
Hasso gaeshi ushiro tsuki – przejście do pozycji hasso, pchnięcie w tył
Hasso gaeshi ushiro uchi – przejście do pozycji hasso, uderzenie w tył
Hasso gaeshi ushiro barai – przejście do pozycji hasso, ścięcie w tył

Hidari nagare gaeshi uchi – pchnięcie, płynne przejście w  tył z lewej strony, uderzenie
Migi nagare gaeshi tsuki -uderzenie, odwrotne w bok głowy, płynne przejście w  tył z prawej strony, pchnięcie

Poniżej demonstracja i objaśnienie podstawowych ćwiczeń z jo przez mistrza Morihiro Saito.