08
07
2014

Etykieta

etykieta-2
Zasady zachowania dla osób ćwiczących Aikido

 • Keikogi – strój do ćwiczeń powinien być zawsze czysty i niepodarty. Jeżeli ktoś nie posiada tradycyjnego stroju do ćwiczeń może ćwiczyć w dresie z długimi nogawkami i rękawami. Należy używać klapek w celu przejścia pomiędzy szatnią a matą treningową.
 • W czasie ćwiczeń nie powinno się nosić biżuterii, gdyż jej obecność może prowadzić do skaleczeń lub obrażeń.
 • Zabronione jest jedzenie, picie oraz żucie gumy na macie.
 • Przed treningiem należy wyłączyć telefony komórkowe. Ewentualne odstępstwo od tej zasady, należy zgłosić sensei przed zajęciami.
 • Sprzątanie maty jest częścią treningu, każdy w Dojo powinien dbać o jego czystość.
 • Wchodzimy na matę boso, klapki zostawiamy ułożone przed wejściem. Nie blokując wejścia wykonujemy ukłon stojąc lub w pozycji seiza (siad japoński na kolanach). Ukłon wyraża gotowość przystąpienia do treningu i skierowany jest do nauczyciela i wszystkich osób znajdujących się w Dojo.
 • W chwili rozpoczęcia treningu uczniowie ustawiają się (siadają w seiza) przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach. Najwyżsi stopniem ustawiają się z lewej strony nauczyciela. Następnie uczniowie i nauczyciel kłaniaja sie w kierunku kamiza (ściana honorowa z gaku lub portretem O’Sensei). Ukłon symbolizuje szacunek dla ducha i zasad Aikido, potem uczniowie pozdrawiają nauczyciela.
 • Uczeń, który spóźni się na trening siada z boku na macie w seiza i czeka, aż nauczyciel zasygnalizuje mu zgodę na włączenie się do ćwiczeń. Wtedy kłania się i dopiero wtedy rozpoczyna trening.
 • Za każdym razem, gdy nauczyciel przerywa ćwiczenia, aby pokazać nową technikę, uczniowie powinni jak najszybciej usiąść w seiza. Po demonstracji kłaniają się nauczycielowi, a następnie powracają do ćwiczeń.


zakaz

 • Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia, aby zademonstrować technikę, ten powinien pozdrowić go ze swego miejsca i szybko do niego podejść. Gdy nauczyciel zakończy pokaz, uczeń powinien cofnąć się i podziękować mu w seiza, zanim rozpocznie ćwiczenia.
 • Uczeń, który w czasie zajęć otrzymuje instrukcję skierowaną bezpośrednio do siebie, zawsze dziękuję nauczycielowi po zakończeniu wyjaśnień. Kiedy nauczyciel daje wyjaśnienia innej osobie, pozostali uczniowie mogą także przerwać swoje ćwiczenia i obserwować w pozycji seiza. Po zakończeniu pokazu dziękują mu kłaniając się.
 • Aby w czasie treningu zadać nauczycielowi pytanie, należy podejść do niego i ukłonić się (odpowiedni jest ukłon w pozycji stojącej). Nie powinno się wołać z daleka.
 • Jeżeli trzeba opuścić Dojo przed końcem treningu, należy zgłosić to nauczycielowi.
 • Należy dbać o swoje przyrządy treningowe (jo, bokken, tanto). Sprzęt powinien być zawsze w dobrym stanie (czysty, bez drzazd, itp.). Podczas treningu powinien leżeć z boku maty aby nie przeszkadzał gdy nie jest używany.

Zasady zachowania dla osób z zewnątrz – pragnących obejrzeć trening Aikido

 • W czasie trwania treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca, nie wolno kłaść się na macie ani przyjmować lekceważącej pozycji.
 • Nie wolno pić, jeść, palić papierosów ani żuć gumy.
 • Zabroniona jest rozmowa przez telefon komórkowy w czasie trwania treningu.
 • Podczas trwania kursu nie wolno chodzić po dojo ani rozmawiać.
 • Osoby, które nie wiedzą, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia albo nauczyciela.