25
12
2018

Buikukai

Osaka Buikukai jest organizacją zrzeszoną w  Fundacji Aikikai w Tokio, której główną siedzibą jest Hombu Dojo.

Obecnie organizacji przewodzi Shihan Jiro Kimura (8 Dan Aikikai), natomiast nauczycielem japońskim sprawującym techniczny nadzór nad naszą sekcją jest Shihan Kazuyasu Kamimura (6 Dan Aikikai).

Shihan Kimura
Jiro
8 dan, Japoński Nauczyciel, Shihan
Shihan Kamimura
Kazuyasu
7 dan, Japoński Nauczyciel, Opiekun Dojo, Shihan

Buikukai jest organizacją aikido związaną z mistrzem Hirokazu Kobayashi. W 1954 r. Hirokazu Kobayashi przeniósł się do Osaki i rozpoczął treningi w Buiku dojo. Stąd następnie rozwineła się organizacja (kai) czyli Buikukai. Od 1964 r. na prośbę twórcy aikido, Morihei Ueshiba, Sensei Hirokazu Kobayashi rozpoczął propagowanie aikido w Europie. Wielokrotnie odwiedzał kraje Europy zachodniej, potrafił spędzić ponad poł roku w Europie Miał wielu uczniów, którzy obecnie kontynuują nauczanie aikido według jego przekazu. H. Kobayashi zmarł w 1998r.

Buikukai to dynamiczny i efektywny styl aikido. Jest on kontynuacją drogi mistrza Hirokazu Kobayashi (8 Dan Aikikai) z póżnych lat jego życia. Jedną z najważniejszych unikalnych cech aikido Kobayashi są “meguri” (spiralne opływanie), kaeshi waza (kontrtechniki), renraku waza (kombinacje technik), randori (trening z wieloma atakującymi). Oprócz cech charakteryzujących nasz styl, wykorzystujemy inne rożnorodne techniki nauczane przez uczniów twórcy aikido, Morihei Ueshiba.